Den psykoterapeutiske

arbejdsgruppe på Fyn

 

Se aktuelt nedenfor

 

Onsdag den 11.4.2018 kl. 17:30.

”Hvis modsætninger mødes, betyder det så at ligheder skilles?”

Martin Thomsen præsenteres af Eva Rowley, aut. psykolog, og de snakker sammen om uddannelse og angst. I oplægget vil Martin fortælle om kedsomhed og antiordsprog, og han vil læse op eller performe egne digte. Efter aftale med Martin nævnes hans digt:

’Even though I have legs, I can´t walk or run,

even though I have arms, I can´t touch or embrace you,

even though I look human, I am not.

I am never alone, though you may think I am,

the only way I get close to another one like me,

is if two humans get together.

I am your shadow’.

Ved Martin Thomsen, digter og performer.

 

 

DEN PSYKOTERAPEUTISKE ARBEJDSGRUPPE PÅ FYN V/formand Naja Jeppesen, Enghavevej 30, 5230 Odense M., tlf. 66146635

Indkaldelse til generalforsamling onsdag 11/4 2018 kl. 19.05-20.00 (efter foredraget) i auditoriet, psykiatrisk afd. P, OUH

Odense den 2/3 2018

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Beretning fra formand

Pkt. 3 Beretning fra kasserer

Pkt. 4 Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af den psykoterapeutiske arbejdsgruppe på Fyn. I stedet vil vi lægge op til nye tiltag (hvis der er interesse for det). Det kunne være en ren filmklub, måske med samme tidsramme, sted m.m.. Det kunne også være studiekreds, deling af arbejdserfaringer eller en gruppe hvos vi -ligesom da Mogens var der sidst- talte om ”hvad er det som er ved at tage form for mig ligenu”.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er p.t. 750 kr. Hvis PAF fortsætter uændret foreslås kontingentet uændret.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. Punktet udgår medmindre der er andre der stiller op til fortsættelse af PAF

Pkt. 7 Indkomne forslag.

Pkt. 8 Eventuelt

Forslag som medlemmerne ønsker fremsat til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmer 7 dage inden samme.

Forslag indenfor dagsordenen, herunder kandidater til bestyrelsen, kan fremsendes eller fremsættes på selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen indbyder bestyrelsen til lidt at spise og rødvin. Tilmelding ikke nødvendig.

Venlig hilsen Naja Jeppesen

Den Psykoterapeutiske Arbejdsgruppe på Fyn.

Program for foråret 2018.

Tid: Den anden onsdag i hver måned (undt. Juli & august)

17.30 – 19.00 Foredrag og diskussion

19.00 – 19.30 kaffe, the og sandwich

 

Sted: Auditoriet, Psykiatrisk afdeling, indgang 220, OUH, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

 

Onsdag den 10.1.2018.

”Hvad er det der er ved at tage form for mig lige nu?”

(se vedhæftede)

v/Mogens Petersen, filosof og konsulent.

 

Onsdag den 14.2.2018.

Filmaften.

v/Henrik Broue, psykolog og lektor emeritus.

Onsdag den 14.3.2018.

”Take me to neverland”.

”Take me to Neverland” er afsæt for Camilla Schwartz oplæg om

androgynitet, hysteri og voksenfobi i dansk litteratur, hvor især unge forfattere i deres værker udtrykker hysterisk modvilje mod at blive voksen. De modstiller sig i stedet for i idealiseringen af prækønnede androgyne position, hvor de selvbiografiske jeger

lider af socialfobi, præstationsangst, ADD, angst, spiseforstyrrelser og forskellige personligheds-forstyrrelser.

Interesserede kan søge: ’Take me to Neverland, Videnskabelig Publikation s. Nr. 01-2017-Edda_Idun s. 24-42’.

v/Camilla Schwartz, Lektor, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet.

Onsdag den 11.4.2018.

”Hvis modsætninger mødes, betyder det så at ligheder skilles?”

Martin Thomsen præsenteres af Eva Rowley, aut. psykolog, og de snakker sammen om uddannelse og angst. I oplægget vil Martin fortælle om kedsomhed og antiordsprog, og han vil læse op eller performe egne digte. Efter aftale med Martin nævnes hans digt:

’Even though I have legs, I can´t walk or run,

even though I have arms, I can´t touch or embrace you,

even though I look human, I am not.

I am never alone, though you may think I am,

the only way I get close to another one like me,

is if two humans get together.

I am your shadow’.

Ved Martin Thomsen, digter og performer.

 

Onsdag den 16.5.2018.

Der arbejdes på programmet.

v/Maria Guarla og Hanne Møllegaard.

 

Onsdag 13.6.2018

Der arbejdes på programmet.

v/Jane Bykjær, psykoterapeut, MPF

 

Vel mødt!

Naja Jeppesen

Formand.

 

Program for efteråret 2017.

Tid: Den anden onsdag i hver måned (undt. juli & august)

17.30 – 19.00 Foredrag og diskussion

19.00 – 19.30 kaffe, the og sandwich

 

Sted: Auditoriet, Psykiatrisk afdeling, indgang 220, OUH, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

 

Onsdag den 13.09.2017.

 

”Night Train to Berlin. A workshop on Heglian Logic and Group Analysis.”

Med skabelsen af sit idealistiske, filosofiske system beviste G.W.F. Hegel (1770-1831), at der er to former for logik - en statisk og en dynamisk. Og således to former for tænkning - en ekskluderende og en inkluderende.

Med udgangspunkt i en sådan måde at tænke på - men (mærkelig nok) uden direkte reference hertil - har Ignacio Matte-Blanco (1908-1995) bl.a. med udgangspunkt i matematiske distinktioner og analyser med betydelig ambition og kraft påvist i hvor stort omfang den divalente, logiske tænkning har udgjort et fundament for hele den psykodynamiske teoriudvikling siden Freud.

I denne workshop vil vi efter en kort introduktion i en eksperimentel, oplevelsesorienteret demonstrationsgruppe forsøge at fange nogle glimt af en praktisk (og teoretisk) dialektisk metodik, som kan anvendes som redskab for de tydeliggørende, konfronterende og fortolkende processer i gruppeanalysen.

Oplæg fra gruppeanalytisk symposium i Berlin.

Af Mogens Petersen, organisationskonsulent, cand.phil.

 

Onsdag den 11.10.2017.

 

”Etiske refleksioner med udgangspunkt i oplevede dilemmaer i den psykoanalytiske praksis”

Af Hanne Møllegaard og Maria Guarla.

Onsdag den 8.11.2017.

”Becoming more human”

Referat og tanker fra besøg på Tavistock.

Af Eva Rowley

Onsdag den 13.12.2017.

Film (Pas på nerverne) og juleafslutning

Ved Henrik Broue Jensen

 

Vel mødt!

Naja Jeppesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Henrik Broue Jensen broue@broue.net 23209881

 

 

 

 

Program for foråret 2017.

 

 

 

Tid: Den anden onsdag i hver måned (undt. juli & august)  

17.30 – 19.00 Foredrag og diskussion

19.00 – 19.30 kaffe, the og sandwich

 

Sted: Auditoriet, Psykiatrisk afdeling, indgang 220, OUH, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

Den psykoterapeutiske Arbejdsgruppe på Fyn Program for foråret 2017.

Tid: Den anden onsdag i hver måned (undt. juli & august)

17.30 – 19.00 Foredrag og diskussion

19.00 – 19.30 kaffe, the og sandwich

 

Sted: Auditoriet, Psykiatrisk afdeling, indgang 220, OUH, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

Onsdag den 8.2.2017. AFLYST.

 

Onsdag den 8.3.2017.

”Fobiens rum og dens claustrum -­ fobien via Lacan”.

Lacan er, som Freud, kliniker. De lader begge klinikken tale i deres teoretiske udredninger. For at få klinikken i tale må den indgives i det medium som sproget er. Ved at udarbejde de sprogelementer der tillader os at lytte ind i den og dermed få fat i de træk og aspekter åbner arbejdet op for fobien og dens lukkethed.

Lille Hans (1909) er en af Freuds kendte sygehistorier. Den tager Lacan op på ny og søger derudfra at forstå, hvad det er, der er i spil i den givne case. Når Lacan vender tilbage til Lille Hans gør han det 47 år senere. På et tidspunkt, hvor den steds-­‐logi, som Freud finder for det ubevidste og blot kan formulere i sætninger, er blevet beskrevet i samtidens nye matematiske videnskab topologi. Topologien benytter Lacan eksplicit i sit videre arbejde.

Stedet, for Lacans interesse i fobien, i den udredningsrække der udgør Lacans samlede værker, synes ikke tilfældigt. I arbejdet med fobien vender Lacan tilbage til et af Freuds senere værker Totem og Tabu, for at finde den trædesten, han kan benytte for at få fat i fobiens essens. En trædesten som samtidig bringer hans eget arbejde videre. Fobien dukker op på et sted i Lacans udredninger, dér på overgangen til udarbejdelsen af et nyt register.

Fobien, hos Freuds også kaldt angsthysteri, har på en særlig måde med rummet at gøre. Fobien klargør at adgangen til rummet er af subjektiv karakter. Og den kompleksitet der er i spil bringer Lacan til at indføre væsentlige nye aspekter i den lacianske tænkning af det freudianske ubevidste – de tre registre; det imaginære, det symbolske og det reelle.

v/Jane Bykær, Psykoanalytiker, ergo/psykoterapeut MPF og cand.mag. i idéhistorie

 

Onsdag den 5.4.2017.

Pengene og honoraret i terapien.

I min afsluttende opgave på Junginstituttet har jeg valgt at beskæftige mig med penge og honoraret i terapien. Som terapeuter er vi vant til at være opmærksomme på de følelser, der kan være deponeret i patienternes betaling. Men perspektivet er almindeligvis fra jeg ‘ets position og pengene er dermed set som regulær betaling, placeret i rammerne for terapien. I min opgave har jeg, ved at introducere den jungianske forståelse af selvet og begrebet jeg-­‐selv aksen, været interesseret i at udvide dette perspektiv. Med kontinuiteten mellem jeg og selv

som indfaldsvinkel bliver det muligt at åbne for en mangfoldighed af betydninger i "penge" i et spektrum gående fra konkret betaling til dybe symbolske meninger.

v/Lene Riiger Jørgensen, psykolog og jungiansk analytiker.

 

Onsdag den 10.5.2017.

Det ubevidste – om forandringens tid.

Med afsæt i ”Det Ubevidste i Tale”, psykologernes fagmagasin nr. 11/2016/2. årgang, vil Susanne Lunn indlede en debat om forandring, der kan tage lang tid. Af artiklen fremgår, at det ubevidste ikke er et særligt sted i mennesket, der skal graves frem.

Men en usynlig bagage, der bedst fås i tale på en briks, med en psykoanalytiker udenfor syne og flere års dialog uden en fast dagsorden. I psykoanalyse er der ingen quick-­‐fix, og den liggende klient slipper for social tilpasning.

(Lettere omskrevet fra ”P” -­‐ Psykologernes Fagmagasin, af Annette Haugaard, journalist).

 

v/Susanne Lunn, psykoanalytiker, Københavns Universitet.

 

Onsdag den 14.6.201 kl. 17:30 til 19:00

Forfatterbesøg – Leonora Christina Skov (f. 1976) mag. art i litteraturvidenskab og pskylogi.

Leonora Christina Skov er dansk forfatter, litteraturkritiker og samfundsdebattør

og forfatterbesøget gennemføres i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Dagens tema handler om voksenfobi og faderlængsel og tager afsæt i Glashuset

og Alice i Eventyrland. Ensomhed har været en væsentlig del af forfatterens liv,

og i interview i Livsstil 5. januar 2017 fortæller Leonora Christina Skov om ansigtsblindhed, der

 

Forfatterbesøget foregår i Auditoriet, Psykiatrisk afd. indgang 220 OUH

Sdr. Bouleward 29, 5000 Odense C, og det er et åbent arrangement.

Det er gratis for medlemmer af Den Psykoterapeutiske Arbejdsgruppe på Fyn,

og andre betaler 75 kr. for deltagelse

 

Kære medlemmer

 

Rigtig godt nytår.

Programmet er på vej, 1. mødeaften i januar ser vi film!

Det er onsdag 11/1 til vanlig tid - kl 17.30, og Mogens er indleder og moderator.

Vel mødt!

 

Desuden bedes I indbetale kontingentet på 750 kr til konto: 9570-0009416587

 

Mange hilsner fra Naja

 

 

 

Freud spurgte en gang: Hvad VIL kvinden? - Og opgav herefter at finde et svar. - Måske Simone de Beauvoir fandt svaret.

Man kunne vel så også spørge: Hvad vil manden? - Og måske denne vidunderlige - og vidunderligt smukke - islandske film giver et svar på det spørgsmål.

 

Blandt mænd og får (2015)

I en isoleret islandsk dal bor brødrene Gummi og Kiddi i hver deres hus og passer hver deres fårebestand, der er fremavlet gennem generationer. Men selvom de deler arealer og levevis har Gummi og Kiddi ikke talt sammen i fire årtier. - Da en sygdom pludselig rammer Kiddis får, beslutter myndighederne, at alle dyr i området skal aflives for at begrænse smitten. Men de to stædige mænd giver ikke op så let, og forsøger at afværge katastrofen på hver deres måde. Kiddi med sin riffel og Gummi med sin forstand. Mens myndighedernes dødspatrulje hastigt kommer nærmere, blir brødrene nødt til - for at modstå den forestående udryddelse af deres hæderkronede fåreslægt - igen grundigt at overveje, om de eventuelt skulle samarbejde.

’Blandt mænd og får’ er en finurlig fortælling om to stolte brødres kærlighed til deres får. Og muligvis til hinanden. - Filmen vandt den prestigefulde pris Un certain regard ved Filmfestivalen i Cannes.

 

Foredrag i årenes løb

 

Forår 2017

2016 Efterår..

Eva Rowley: Afslutning på terapien..

Mogens Petersen: Syn og håb i psykoterapi..

Ida Kran: Klienter med søvnunderskud/ søvnforstyrrelser-­ en struktureret tilgang..

Henrik Broue Jensen: Filmaften: Derek Jarmer: ”Wittgenstein"..

2016 Forår

2015 Efterår

2015 Forår

2014 Efterår

2014 Forår

2013 Efterår

2013 Forår

2013 Forår

2012 Forår..

Kirsten Ilkjær: Om parallelprocesser..

Sussi Andersen: Psykoser hos børn..

Susanne Snej: Om behandling af søskende på behandlingshjem..

Bent Rosenbaum: Psykoanalytisk psykoterapi til mennesker med psykose: Fremtiden for Det er et.. bånd, der taler..

Bent Rosenbaum: OCD fra Rottemanden til En beskidt sko..

Jan Nielsen: Om tavshed og stilhed i psykoterapi..

2011 Efterår..

Eva Rowley: Pubertetskunst i psykoanalytisk psykoterapi..

Stig Dankert Hjort: Hypnopsykoterapi nogle erfaringer og overvejelser

Grethe Bruun: Hypnose, trance og storytelling i psykoterapi..

Birgitte Norrie: ISTDP Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy..

2011 Forår..

Anne Rechenbach: Assessment af tilknytningsstatus og relation til psykiatrisk diagnostik.. Lillian Munk Rösing: Faderens spøgelse..

Hanne Ohlsen: I kærlighedens navn.. Jørgen Bech-Jessen: Parforholdet vilkår og dilemmaer.. Kathrine Zeuthen: Infantil seksualitet og seksuelle traumer..

Torben Bæk Klein: Psykoterapi med pædofile udfordringer og dilemmaer..

2010 Efterår..

Eivind Knutsen: Den lange rejse en odyssé i tekst og billede..

Jens Hardy Sørensen: Erfaringer med mentaliseringsbaseret terapi ved PTSD tilstande..

Lisbeth Elmann: Har nintendoer en plads i moderne psykoanalytisk psykoterapi? om autistiske.. lommer og psykoterapi..

Thorkil Sørensen: Det melankolske rum og den depressive sygdom..

2010 Forår.. Torben Bæk Klein: Gruppeanalytisk psykoterapi med personlighedsforstyrrede i praksis..

Liselotte Grünbaum: Tid- og rum betydninger i psykoanalytisk psykoterapi..

Ulf Ståhlberg: Tankar, tänkende och moraliska..

Aksel Grosen: Implementering af og erfaring med mentaliseringsbaseret terapi på et psykiatrisk daghospital..

Søren Aagaard: Om gruppeanalyse, objektrelationsteori og rum - AFLYST..

Helle Østerby Andersen og Mette Kjær Barfort: Kan vi mødes på Facebook? Digitaltid møder analogtid i terapien..

2009 Efterår.. Søren Aagaard: Om ramme, rum og relation i psykoanalyse..

Peter Ramsing: Rum, tid og forandring i psykoterapi..

Tine Heede: Neutralitetsbegrebet belyst ud fra et børneterapeutisk forløb med en tidligt depriveret.. og seksuelt misbrugt pige..

Søren Aagaard: Om gruppeanalyse, objektrelationsteori og rum AFLYST..

2009 Forår.. Anne Holländer: Hvilken betydning har spædbarnsobservation for psykoanalytisk psykoterapi?..

Thorkil Sørensen: Metaforen..

Michael Münchhow: Koinonia..

Lars Ryde Petersen: Bevidsthedstræning/mindfulness i psykoterapi og psykiatri..

Karen Vibeke Mortensen: Tilknytning og mentalisering..

Judy Gammelgaard: Nærværets betydning i psykoterapi..

2008 Efterår.. Mogens Petersen: Gruppeanalysen 2008..

Marijke Marijnissen: Metaforer

Ken Vagn Hansen: Om Winnicot Erik Schultz: Drømme..

2008 Forår..

Henrik Broue Jensen: Eventyrlighed som forandringspotentiale mellem det gode og det onde

Nana Lund Nørgaard: Den helbredende samtale..

Finn Thorbjørn Hansen: Spændingsfeltet mellem filosofi og psykoterapi.. At stå i det åbne.. Stig Dankert Hjort: Freud og Kirkegaard AFLYST..

Lars Bjerggård Pedersen: Psykopatibegrebet forstået ud fra en psykodynamisk forståelsesramme

Elisabeth Bruun-Thomsen: Berettigelsen af en psykodynamisk orienteret familieterapi i Danmark.. 2007 Efterår..

Jens Hardy Sørensen: Affektregulering i udviklingspsykologi og psykoterapi med fokus på.. emotionsteori..

Pernille Scharff og Berit Skov Schmitto: Det kliniske og det observerede barn..

Susanne Lunn: Adolescens den normale og patologiske udvikling..

Jens Hardy Sørensen: Neuroaffektiv psykologi og mentaliseringsbaseret psykoterapi..

2007 Forår.. Stig Dankert Hjort: Kierkegaard og Freud AFLYST..

Bent Rosenbaum: Drømmetydningens fundament i det nye årtusinde..

Bernadette Buhl-Nielsen: Udviklingsteorier siden Freud er der plads til Ødipus?

Thorkil Sørensen: Personligheden.. Metaforen om psykens anatomiske skelet..

Laurits Lauritsen: Om benægtelsen.. På det ubevidstes betingelser..

Lars Sørensen: Smertegrænsen traumer, tilknytning og psykisk sygdom..

2006 Efterår..

Karen Vibeke Mortensen: Reflektioner over at holde sig i live som terapeut..

Gudrun Bodin: Psykoanalysen som kunstart..

Jan Nielsen: Terapeutisk bæreevne, supervision og recentrering..

Claus Haugaard Jacobsen: Supervision, parallelprocesser og psykoterapeutisk udvikling..

2006 Forår..

Christian Høgel: Peleidens vrede fædre og sønner i Homers Iliade..

Kirsten Ilkjær: Udvikling i klassisk psykoanalytisk perspektiv..

Stig Poulsen: Terapeutisk udvikling i lyset af empirisk udviklingspsykologi

Fin Egenfeldt-Nielsen: Udvikling og vækst set i et Kleiniansk og Bionsk perspektiv

Mogens Petersen: Udvikling og udviklingsprocesser i grupper og organistationer

Lillian Munk Rösing: Omskærelse og fadermord i Freuds Manden Moses..

2005 Efterår..

Ole Andkjær Olsen: Det onde skal ud..

Laurits Lauritsen: Det onde i den terapeutiske proces et attentat på den symbolske orden

Judy Gammelgaard: Dødsdriften og driftslæren i forbindelse med det onde..

Anne Halveg: Det onde, som det ses i det kollektive ubevidste og virker på bevidstheden..

2005 Forår..

Lillian Munk Rösing: Hudens etik et forsøg på at tænke subjektet i hudens billede, inspireret af.. Esther Bick og Didier Anzieu..

Alice Theilgaard: Psykosomatik i psykodynamisk belysning med fokus på behandling..

Pia Graglia: Spiseforstyrrelser i psykodynamisk belysning..

Thorkil Sørensen: Tvangstilstande..

Birgitte Norrie: Angsttilstande.. Korttidsterapi ad modum Davanloo..

Martin Lotz: H.. C.. Andersens psyke og soma..

2004 Efterår..

Judy Gammelgaard: Mellemværende.. En diskussion af begrebet borderline

Tove Aarkrog: Personlighedsforstyrrelser ...

Vitger: Reflektioner over Winnicots holdingbegreb..

Naja Jeppesen: Brug af psykodynamiske teorier i behandling af anorexia nervosa..

Ingeborg Bonnievie: Empati i den terapeutiske relation..

2000 Efterår..

Lars Burgaard: Psykoterapi som metafor metafor i psykoterapi..

Søren Aagaard: Ændringsprocesser i psykoanalyse og gruppeanalyse.. Om ligheder og forskelle

Anne Rechenbach: Tilknytningsteori og dens anvendelse i klinisk praksis..

Lone H.. Møller: Paradigmeskift inden psykologien? Daniel Sterns teori om barnets psykiske udvikling, oplæg til en debat..

2000 Forår..

Thorkil Sørensen: Psykodynamisk forståelse..

Karen Vibeke Mortensen: Tilknytningsteorier..

Agnete Langagergaard: Patientoplevelser af psykoterapi..

Bent Falk: Synd tappert om det lutherske mod til at risikere synden..

Hans Henrik Hoff: Det psykiatriske symptom: Hjælper, frister og forfølger..

Lars Sørensen: Det narrative hvordan inddrager vi den psykotiske patients egen fortælling om sin.. normalitet i sygdomsbehandlingen?..

1999 Efterår..

Carsten René Jørgensen: De terapeutiske virkningsfaktorer, teoretiske og empiriske perspektiver

Peter Tranberg: Psykosomatikkens begyndelse: Das es hos Georg Groddeck..

Niels Kjeldsen-Kragh: Personlighedsforstyrrelser anskuet gennem et forfatterskab Tove Ditlevsen

Hans Henrik Hoff: Det psykiatriske symptom: Hjælper, frister og forfølger..

1999 Forår..

Judy Gammelgaard: Metaforer i den terapeutiske lytteproces..

Francesco Alberdi: De 4 psykologier sjælelivet set fra en driftspsykologisk, egopsykologisk, objektrelationel og selvpsykologisk synsvinkel..

Nicole Rosenberg: Integrativ psykoterapi; om fællestræk ved kognitiv og psykodynamisk psykoterapi..

Thorkil Sørensen og Peter Fristed: Behandling af sædelighedskriminelle, teoretisk og praktisk

Willy Hansen: Jeg ideal og overjeg..

Gudrun Bodin: Hvorfor voksede Tommelise aldrig? Den narcissistisk-perverse personlighedsorganisation..

1998 Efterår..

Magnus Petersen: Psykoterapeutisk behandling af somatiseringstilstande

Nicole Rosenberg: Integrative aspekter af psykoterapi..

Martin Lotz: Det uhyggelige i det hyggelige hos H.. Andersen..

Steen Visholm: Projektiv identifikation..

1998 Forår..

Henning Paikin: Diskretionsproblemer i psykoterapi..

Birgitte Bechgaard: Projektiv identifikation..

Mogens Petersen: Den tredje trekant.. Om psykoanalyse og følelser..

Ulla Boesen: Psykoterapi med børn..

Birgitte Diderichsen: Udviklingstendenser i psykodynamisk psykoterapi.. Mette Jacobsen: Rorschachtestning og psykoterapi..

1997 Efterår..

Alice Theilgaard: Metaforer i terapiens tjeneste..

Hanne Lind: Psykoterapi i gruppe for patienter med metastaserende brystkræft

John Vitger: Om neutralitet.. Birgitte Bruun: Eventyr i terapi..

1997 Forår..

Dines Johansen: Psykoanalysens anvendelse i litteraturen..

Kristian Rokkedal: Gruppeterapi af bulimipatienter..

Thorkil Sørensen: Forbindelse mellem klassisk analytisk teori og selvpsykologi..

Nina Lykke: Køn og psykoanalyse i det 20.. århundrede..

Anne Marie Hoffmann: Melanie Kleins teori om ubevidste fantasier..

Bent Kawa: Konfrontativ/ekspressiv psykoterapi af borderlinepatienter..

1996 Efterår..

Kristian Valbak: Humor i psykoterapi.. Toos Werkhoven: Psykoterapi med psykotiske patienter Niels Kjeldsen-Kragh: Erotik i psykoanalytisk belysning Martin Munk: Samtalebehandling i almen praksis..

1996 Forår..

Torben Marner: Kriseterapi i et land i krise erfaringer fra eks-Jugoslavien Margit Grønne Jørgensen: Objektrelationsteori i Winnicots belysning Lisbeth Rasmussen: Faser i voksenudviklingen..

Vibeke Vedel: Sorg og krise..

Susanne Lunn: Psykoanalytisk orienteret terapi af spiseforstyrrelser..

Helene Krasnik: Søskenderelationer..

1995 Efterår..

Peter Elsass: Vold i psykoterapi..

Birgitte Norrie: Om Daniel Sterns interpersonelle univers..

Esben Haugaard: Psykoterapiforskning af psykodynamisk psykoterapi Anne-Marie Hoffmann: Melanie Kleins teori om ubevidste fantasier..

1995 Forår..

Hans Henrik Hoff: Om at etablere og opretholde en terapeutisk relation.. Ebbe Kyst: Selvdestruktivitet; selvets destruktion..

Thorkil Sørensen: Teknik/intuition..

Peter Gottlieb: Psykoterapi med den vanskelige patient..

Lene Lier: Psykotiske mødre og deres børn..

Anders Christensen: Afslutning..

1994 Efterår..

Willy Hansen: Ødipuskomplekset II

Sarauw Kristiansen: Far og søn

Vibeke Vedel: Mor og datter..

Anne Dreyer Hansen: Familiens neurose..

1994 Forår..

Deltagere i indføringsseminar 92-94: Erfaringer fra indføringsseminaret.. Lisbeth Rasmussen: Faser i en psykoterapi med en skizofren patient belyst ved drømme..

Magnus Petersen: Morenos psykodramaterapi..

Judy Gammelgaard: Om hysteri..

Willy Hansen: Om ødipuskomplekset.. Nean Rothe Hansen: Fra talen til det ubevidste..

1993 Efterår..

Vibeke Vedel: Om drømme..

Erik Sarauw Kristiansen: Den gravide terapeut

Ebbe Kyst: Containing og holding.. Bent Rosenbaum: Assessment..

1993 Forår..

Mogens Petersen: Psykoanalysens filosofi..

Toos Werkhoven: Psykoterapi og miljøterapi med unge psykotiske patienter..

Hans Henrik Hoff: Psykoterapibegrebet hos Gentano Benedetti..

Thorkil Sørensen: Behandling af narcissistiske tilstande..

Niels Kjeldsen-Kragh: Tavshed i psykoterapi..

Anne Drejer Hansen: Storgrupper..

1992 Efterår..

Erik Sarauw Kristiansen: Noget om terapeutens holdning..

Lars Burgaard: Objektrelationsteori.. Osvaldo Cariola: Lacans psykoanalyse.. Et personligt indtryk..

Aksel Grosen: Sammenligning mellem det æstetiske stadium hos Søren Kierkegaard og borderline.. tilstand hos Otto Kernberg..

1992 Forår..

Gerhard Magelund: Konflikt- og defektbegrebet i psykoterapi

Krarup: Overgangsobjekter og overgangsfænomener

Lisbet Poulsen: Anorexia nervosa og psykoterapi..

Bent Rosenbaum: Psykoterapi med skizofrene..

Willy Hansen: Forskellige former for angst..

Mette Fenger: Psykosomatisk sygdom og psykoterapi..

1991 Efterår..

Gerda Winther: Depressioner..

Anne Dreyer Hansen: Vignetter fra psykoanalytisk praksis

Thorkil Sørensen: Seksuelle afvigelser..

Hans Henrik Hoff: Hændelsens betydning i psykoterap..

 

 

 

 

 

WEB master: Henrik Broue Jensen 23209881 broue@broue.net

www. broue.net